Ammonit

Regnbue ammonitter fra Rocky Mountain Canada.
Dette fossil er over 65 millioner år gammelt.